Seksualinė Transmutacija

 

Biblinis GYVENIMO MEDIS arba Indijoje vadinamas MERURANDA, nereiškia nieko kita kaip STUBURĄ. Šis stuburas arba ašis yra kūnui “tai, kas Kalnas MERU yra Žemei” - dėl šios priežasties Indai duoda MERURANDA pavadinimą STUBURUI.
Stuburas yra sudarytas iš 33 slankstelių, pasiskirsčiusių penkiose srityse: a) Kaklo srityje b) Krūtinės srityje c) Juosmens srityje d) Kryžkaulinėje srityje e) Uodegikaulio srityje.

 

 

Stuburo kaulo smegenys nėra tiktai nerviniai laidininkai tarp išorinių ir skirtingų pojučių centrų, bet tai yra taip pat nepriklausomas centras iš grupių centrų, kurie yra labai artimai susiję su ČAKRŲ grupe.
Simpatinė ir parasimpatinė nervų sistemos suformuoja nervinių mazgų grandinę arba sugrupuoja nervus, kurie apgaubia stuburo kaulo smegenų kontūrus. Jie sudaro tas sudėtingas sistemas, kurios teikia atitinkamus nervinius impulsus skirtingiems organams - kaip širdis, plaučiai, žarnynas, kepenys ir t.t. ir jie kontroliuoja juos.

JONAS, DIDYSIS KABALOS PAŠVĘSTASIS, kuris parašė Apreiškimą Jonui (Apokalipsė) XI sk. 1, - kur jis simboliškai kalba apie stuburo smegenis arba Aarono lazdą, Brahmos Ramstį, Lazdą, kuria MOZĖ pakėlė savo varinę gyvatę, kai jis teigė: ”Man buvo duota nendrė, panaši į lazdą, ir pasakyta: Kelkis ir išmatuok Dievo šventyklą, aukurą ir tuos, kurie garbina Dievą joje.”
Visi Didieji Baltosios Ložės Mokytojai - AMŽINI KUNIGAI PAGAL MELKISEDEKO TVARKĄ, pakėlė gyvatę savo stuburo lazda ir jie nušvito LABORATORIUM ORATORIUM (ORATORIJOS LABARATORIJOJE), DEVINTOJE SFEROJE, sekse, ŠVENTOSIOS DVASIOS ŠVENTA UGNIMI; jie įkūnijo SAVYJE Dieviškąją ir Palaimintąją Motiną NUIT, ISIS, KUNDALINI, MARĶA, REA, TONANTZIN, t.t..

Kanalai IDA ir PINGALA yra universalūs kanalai (atvaizduoti Merkurijaus Kaducėjuje, kuris yra centrinė stuburo lazda). Jų pažinimas yra fundamentalus kiekvienam, kuris iš tikrųjų ieško savo TIKROSIOS BŪTIES, savo TĖVO, KURIS GYVENA PASLAPTYJE, ir iš tikrųjų trokšta įkūnyti savo DIEVIŠKĄJĄ MOTINĄ ISIS.
Ida - mėnulio kanalas gimsta vyro dešinėje sėklidėje ir yra sąryšyje su kairiąja nosies šnerve; Pingala – saulės kanalas gimsta vyro kairėje sėklidėje ir yra susijęs su dešiniąja nosies šnerve. Abu kanalai pasiekia širdį.
Pas moterį saulės kanalas Pingala gimsta dešinėje kiaušidėje ir yra sąryšyje su kairiąja nosies šnerve; Ida - mėnulio kanalas gimsta kairėje kiaušidėje ir yra susijęs su dešiniąja nosies šnerve.
Gausi sėklos gamyba organizme negali būti išvengta su apsimestinio pamaldumo formulėmis, vienuolyno disciplina ar seksualine izoliacija.
Seksualinė transmutacija siekia sąmoniningos valios pastangomis modifikuoti, pakeisti, visiškai transformuoti žmogišką sėklą, transmutuojant jos pusiau kietą ir pusiau skystą materiją į Energiją.
Visi spermatozoidai ir kiaušinėliai yra visiškai pakeičiami iš protoplazminės materijos į Energiją. Energija, kuri pradeda cirkuliuoti organizme per savo atitinkamus kanalus.

 
SEKSUALINĖS TRANSMUTACIJOS RŪŠYS
 

Seksualinė transmutacija - tai eilė sąmoningų ir savanoriškų procedūrų, kurių dėka galima transformuoti materialinę sėklą į dvasinę energiją.
Šios procedūros yra susintetintos į tris:


Unipoliarinė seksualinė transmutacija
Bipoliarinė seksualinė transmutacija
Integralinė seksualinė transmutacija

 

  1. UNIPOLIARINĖ SEKSUALINĖ TRANSMUTACIJA - tai eilė sąmoningų ir valingų pratimų, kuriuos realizuoja skaistūs vyrai ir moterys savo asmeniniame gyvenime be seksualinės intervencijos iš priešingos lyties. Tai yra praktika skaistiems vyrams bei moterims, kurie yra be poros, viengungiams, našliams ar išsiskyrusiems… ir tiems kas neturi savo poros.


UNIPOLIARINĖS SEKSUALINĖS TRANSMUTACIJOS PRAKTIKOS.


A –
Visas sąmoningas dėmesys yra sukoncentruotas seksualiniuose organuose ir įdedant daug valios pastangų ir sąmoningos vaizduotės turi būti įsivaizduojama gyva ir šnopšianti ugnis, kuri intensyviai liepsnoja.

B – Įkvėpiama Prana kol lengvai ir pilnai prisipildo plaučiai. Tuomet daroma praktika naudojant valią bei vaizduotę, nugabendinant seksualinę ugnį į Kanda sritį, kuri pereina į stuburą visada per kanalus Ida ir Pingala.

C – Prana užlaikoma kelioms sekundėms ir tada lengvai, vokalizuojant mantrą “s” iškvėpiam orą. Tuo pat metu visada naudojame valią ir sąmoningą vaizduotę. Taip yra keliama šventoji ugnis per kanalus Ida ir Pingala į smegenis ir po to į širdį. Mantra “s” yra vokalizuojama su dviem lūpomis pusiau atidarytomis ir nuolat tęsiant šnypštimo garsą, kaip:
 

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS


D – Įkvėpimas yra kartojamas, kvėpavimas užlaikomas ir tęsiame toliau naują ir lengvą iškvėpimą vokalizuojant mantrą “s”. Visą transmutacijos procesą išlaikome ryžtingą bei pastovią valią ir vaizduotę.

Praktikos laikas iš pradžių bus dešimt minučių. Po devynių dienų reikia didinti po tris minutes ir taip sėkmingai kol pasiekiama valanda.


2.
BIPOLIARINĖ TRANSMUTACIJA yra daroma dviem būdais:

A) Specialūs Ritualai, kuriuose rimti ir išrinkti dalyviai dalyvauja šventoje ceremonijoje, su tikslu tęsti savyje taip pat ir unipoliarinę transmutaciją, bet priimant skirtingos lyties seksualinių vibracijų charakteristikos privalumą.
Bipoliarinėje transmutacijoje nėra intymaus seksualinio kontakto.

B) Ruošdamiesi ir laikydamiesi ezoterinės disciplinos pretendentai, kurie per savo praktikas neturėjo intymaus suėjimo, siekia gyventi Rožės – Kryžiaus Vedybomis.


3.
INTEGRALINĖ TRANSMUTACIJA yra ta, kurioje pora gyvena intensyvų intymų gyvenimą, po to, kai susijungia Alcheminėse Vedybose. Šis transmutacijos būdas yra pilnas ir didingas. Jį sudaro tai, kas Tikrajame ezoterizme yra vadinama: Saulės Arkanu, Tikruoju Arkanu, A.Z.F. paslaptimi, Maithuna ir t.t.