KUR RANDASI ROŽĖS – KRYŽIAUS ŠVENTYKLOS?

 

Rožės – Kryžiaus didžiosios šventyklos lieka paslėptos Aukštesniuose Matavimuose nuo pasauliečių smalsumo.
ROŽĖS – KRYŽIAUS ŠVENTYKLOS yra ketvirtame matavime ir taip pat astraliniame kosmosose, mentaliniame, kauzaliniame, Budiniame, Nirvaniniame, paranirvaniniame, mahaparanirvaniniame ir t.t.
Šios Rožės – Kryžiaus gyvuojančios šventyklos yra kupinos ugnies ir šviesos – visose begalinių kosmosų planetose.
Rožė – Kryžius nėra išskirtinai sukurtas Žemės planetai, ir juo labiau nėra fantastinis išradimas iš Egipto – kaip kad kai kurie neišmanėliai bando pavaizduot.
Rožė – Kryžius yra kosminė gyvenanti tikrovė, tai yra sklidimas to, ką mes vadiname Dievu, tai yra akivaizdžiai DIEVIŠKA.Rožės – Kryžiaus išmintis yra vaizduojama Egipte,
taip pat kaip ir daugybėje kitų vietų…..

 

Jei Rožė – Kryžius būtų tiktai žmogaus sukurta, patalpinta laike ir erdvėje, jis nustotų egzistuoti kai mes persikeltume į AUKŠTESNIUS KOSMOSUS ir į kaimynines PLANETAS, kurios jungia į visumą saulės sistemą ir kitas mūsų galaktikos sistemas.
Rožė – Kryžius nustotų egzistuoti: kai pasirodytų didis momentas, kai peržengiamos ribos, viršyjamos laiko ir erdvės sąvokos.
Ir jei tai būtų tiktai būdas ar sistema dėl pažadinimo ir vystymo kai kurių psichinių gebėjimų, tai nustotų būti BUDINIAME kosmose.
Tačiau kadangi ROŽĖ – KRYŽIUS yra virš visų Laiko, Amžinybės, Erdvės, Proto, Valios sferų ir dar daugiau toliau nuo TOBULŲ BUDŲ. ROŽĖ – KRYŽIUS išgyveno ir išgyvens visas kosmines dienas ir naktis, kadangi tai yra sklidimas iš to, kas yra DIEVAS, iš to, kas yra ABSOLIUTAS.