MĄSTYMAS  IR  SĄMONĖ

 

Didieji BALTOSIOS LOŽĖS MOKYTOJAI visais laikais, visuose amžiuose ir visose platumose skleidė UGNIES IR ŠVIESOS doktriną nenaudodami mąstymo. Kai mes studijuojame BALTOSIOS LOŽĖS doktrinos detalizavimo procesą, paskleistą pasaulyje skirtingais išraiškos būdais, matome, kad jie yra kupini išminties ir visiškai neturintys mąstymo.

 
Tik tas, kuris turi pažadintą sąmonę
gali vykdyti didžiuosius stebuklus per jo ŠVENTĄ LAZDĄ,
tai yra stuburą

Objektyvumas, tikrasis žinojimas, yra tai, kas yra įgyjama tik su Pažadinta Sąmone, o ne per mąstymą. Per mąstymą mes gebame įgyti tam tikros informacijos; tačiau tik su Pažadinta Sąmone, tik per ją, įgyjame sąmoningą pažinimą.

Sukaupta informacija nėra žinojimas.

Gal kažkas dėl to, kad priėmė įvairią informaciją iš ypatingai jautrių, vidinių pasaulių ar kūnų, galėtų sakyti, kad pažįsta juos... Ne, jis tik paprasčiausiai įgijo verbalinės arba rašytinės informacijos, bet nieko daugiau. Visai skirtinga yra matyti vidinius pasaulius ir kūnus, naudoti juos sąmoningai ir turėti pilnai sąmoningą žinojimą apie juos.
 

Mes priimame "racionalų žinojimą", bet tai neturi nieko bendro su Sąmoningu Žinojimu. Visa išmintis, įgyjama per mąstymą, bus padėta į atmintį, o atmintis yra lyg krepšys, kuris neišlaiko vandens, kai yra patalpinamas į jį. Vos tik truputį drėgmės, toliau už tai nieko nelieka ir visos sutalpintos žinios, visa priimta informacija, pasimeta - ji pamirštama. SĄMONINGAS ŽINOJIMAS yra tas, kuris niekada nieko nepamiršta, nebent tu "įkrenti" į nesąmoningumą, kuri priklauso mąstantiems gyvūnams.

Racionalus žinojimas turi savo laiką. Jis tirpsta su laiku ir galų gale išnyksta. SĄMONINGAS ŽINOJIMAS yra tas, kuris išlieka per amžius, - jis nėra sunaikinamas laiko; todėl kad SĄMONĖ yra toliau už laiką, amžinybę, protą, ir už tai, kas yra valia.

Tai yra šis žinojimas, kurį skleidžia ROŽĖS KRYŽIAUS ORDINAS, SĄMONINGAS ŽINOJIMAS, sąmoningas gyvenimas, sąmoningas menas, sąmoninga meilė, sąmoninga laisvė, ir t.t. Mes jokiu būdu neneigiame didžiulės, nuostabios vertės, kurią turi mąstymas; tačiau mes aiškiai apibrėžiame, kad visa vertė, duodama mąstymo, yra tik Ego.

Mąstymas yra nuostabus EGO išraiškos instrumentas. Reikia pasakyti, kad būtent per mąstymą Ego manifestuojasi, arba galime pasakyti, kad mąstymas yra pats Ego. Tada Ego yra laikomas nepakeičiamu, didžiuliu, nuostabiu ir t.t.

Mes norime ir iš tiesų siekiame sunaikinti EGO, išskaidyti jį, sumažinti jį iki kosminės dulkės, iki nieko. Sakydami tai, aišku, mes išreiškiame tai, kad taip pat siekiame sunaikinti mąstymą.


Supraskime vienas kitą tiksliai: mes norime sunaikinti Ego - tai, kas yra protas ir mąstymas; mes siekiame sąmonės - Dieviškosios Kibirkšties - prabudimo - to, kas yra DIEVAS žmogiškojoje būtybėje.

Kažkas pasakytų, kad ROŽEKRYŽIEČIAI nori būti irracionalūs, arba, kad jie yra IRRACIONALŪS; ROŽEKRYŽIETIS galės būti laikomas NETURINTIS MĄSTYMO, bet ROŽEKRYŽIETIS yra HIPERRACIONALUS arba SUPRARACIONALUS, ir jo sąmonė ir pažinimo funkcijos yra toliau už MĄSTYMĄ.

Pasaulyje mes randame milijonus racionalių gyvūnų, kurie yra apakinti savo mąstymais... Ir pasaulis yra prideramai CHAOSE; visur yra alkis, kančia, neapykanta, karai, išnaudojimas, savo pačių vaikų žudymai, abortai, šmeižtas, vagystės, žmogžudystės, pažeidimai, kraujomaiša, neteisybė, nedorumas, ambicijos ir t.t.; ir, kad ir kaip mąstantis gyvūnas mėgaujasi savo mąstymu, pasaulis mąstančio kirmino yra tik... ŠIUKŠLIŲ DĖŽĖ pačios prasčiausios rūšies. Jei dėl nepriklausymo šiai purvinai klampynei, mes traktuojami kaip NERACIONALŪS, BE MĄSTYMO, ir t.t., mes priimame šį epitetą; ir, jei kažkuris siekiantis palikti tą atliekų sankasą, yra laikomas bepročiu, kvailiu, svajokliu, irracionaliu, fantazuotoju ir t.t., SVEIKI ATVYKĘ.

ROŽEKRYŽIEČIAI eina VISO KOSMOSO SĄMONĖS link, kupini DIEVIŠKOSIOS ŠVIESOS - PAŽADINTOS SĄMONĖS CHARAKTERISTIKOS - IR BE TAIP VADINAMO "MĄSTYMO".