Ką moko Rožekryžiečiai ?
 

Gerai ir išmintingai suprantama ESYBĖS AUTOREALIZACIJA gali būti pasiekta gyvenant sąmoningai sintezėje visose Saulės religijose. Tai galime suprasti kaip pastarąsios vertybes: Gyvenimą, Mirtį, Meilę, Laisvę ir Išmintingumą.


GYVENIMAS

Visą gyvenimą yra seksualinė problema – niekas neturi gyvenimo be sekso. Mes visi esame gimę sekso dėka. Niekas negimė iš teorijų, įsitikinimų ar dogmų. Tik su pabudusia sąmone mes galime pažadinti Kundalini.


Idá yra mėnulinė gyvatė = Vanduo.
Pingalá yra saulinė gyvatė = Ugnis = Dvasia
Vanduo ir Ugnis duoda mums būtinąją sėklą
Antrajam gimimui apie kurį Jėzus kalbėjo Nikodemui
(Biblija, Naujasis Testamentas Jono 3)

 

Esminis savirealizacijos pagrindas (Rožekryžiečiai niekuomet to nepamiršta) yra Akmuo (Biblija, Senasis Testamentas Jezajo 28:16). Tai yra akmuo, ant kurio Rožekryžietis Jėzus įkūrė savo bažnyčią ir tas Akmuo yra seksas... Kodėl jūs nusimenate? Tiktai gyvendami tikromis gyvenimo vertybėmis, t.y. Tranzmutuodami Sėklą, mes galime pasiekti “gimti iš naujo” ir “pakelti Žmogaus sūnų...”

Taip mes pasiekiame antrąjį gimimą, kadangi “kas gimė iš kūno, yra kūnas (ištvirkavimas), o kas gimė iš Dvasios, yra Dvasia (Integralinė transmutacija)”. Nes tie, kurie yra iš kūno (ištvirkautojai) – jie mąsto apie kūniškus dalykus (esančius ištvirkavime, purve), bet tie, kurie yra iš Dvasios (tie, kurie gyvena Tikrąjį Skaistumą), gyvena Dvasios dalykuose (pasikeldami iki Žmogaus Sūnaus). Tiems, kurie užsiima kūniškais dalykais (teorijos, įsitikinimai, ištvirkavimas) yra mirtis, bet tie, kurie užsiima Dvasiniais dalykais (savęs realizacija, transmutacija) – yra Gyvenimas ir Ramybė.


MIRTIS
Ego yra Mitologinė Medūza.
Persėjus turėjo paimti į ranką galingą Ugninį Kalaviją,
Ir po gilių, ramių ir drąsių studijų sunaikinti egoistišką Medūzą.
Jam padėjo nugludintas tylios ir gilios savirealizacijos veidrodis.
 

Tam, kad galėtume iš tiesų gyventi, pagrindinis dalykas, kurį turime išmokti – kaip mirti. Tik tie, kurie miršta savyje, turi galimybė pilnai džiaugtis GYVENIMU. Mirtis apie kurią mes kalbame, nėra pasaulietinė fizinio kūno mirtis, bet kažkas daug aukščiau, labai reikšminga… mes kalbame apie Mistinę Mirtį (psichologinę visų “aš” ir Ego mirtį – kurie yra defektai ir ydos).
Kandidatas, norintis iš tiesų Gyventi, nuo pat pradžių turi nepailgstamai kovoti prieš viską, kas yra “aš”.
Mistinė Mirtis paprasčiausiai susideda iš radikalios pabaigos kiekvieno iš mūsų “aš” – kol galiausiai eliminuojame visą Ego. Tai įvyksta visuose ir kiekviename proto, valios, aistros ir priežasčių lygyje.
Vieno Ego mirtis yra galima tik Dieviškosios Mamytės Kundalini ir Šventosios Dvasios dėka. Niekas negali nugalėti paprasčiausią defektą, paprasčiausią “aš”, jei jis negyvena Integraline Transmutacija – Saulės Arkanu.


MEILĖ

Transcendentinė visų kandidatų vertybė siekiant tiesos – tai Meilė.
Meilė… Meilė… Meilė… yra tiek daug prirašyta apie Meilę…!
Ego nemoka mylėti.
Mąstantis gyvūnas yra grynas Ego ir jis nemoka mylėti.
Tiktai Sąmonė yra ta, kuri moka ir žino kaip mylėti.
Rožės ir Kryžiaus Kelias yra skirtas tiems, kurie žino kaip mylėti.
Mylėk savo artimą labiau nei save! To aš mokau jus... ir tai pakartoju jums.
Aukščiausia Mylėjimo forma – yra atsidavime kitiems… visiškai, absoliučiai…
Aukščiausias būdas Mylėti – tai pamokinti savo drugą Rožės ir Kryžiaus Kelio.


LAISVĖ

Meilė išvaduoja… Meilė padarys jus laisvus… Meilės šviesa yra Tiesa, kuri išlaisvins jus nuo blogų įpročių ir nežinojimo grandinių.
Nėra įmanoma Laisvė, jei esate sukaustyti nesąmoningumo grandinėmis.
Gerbiamosios Esybės… Laisvė jūsų Sąmonėms…! Pabuskite…!
Žinokite, jog jūs nesate ego, jūs nesate tai, kas yra vadinama asmenybe, jūs nesate tik kūnai. Jūs esate Sąmonės... bet jūs miegate... Taip, miegate.
Jūs esate “miegančios gražuolės”
Jūs esate Sąmonės… Pabuskite!
Tas, kuris trokšta pažadinti sąmonę, mes kartojame, – turi prašyti, prašyti savo Dievo, savo Tėvo, kuris gyvena paslaptyje ir savo Dieviškosios Mamytės Kundalini, jog pažadintų jo Sąmonę, Budatą.
Tik Sąmonė turi pasiekti atitinkamų centrų, esančių Individualume, Veiksme ir Vietoje padalijimą: I.V.V.


IŠMINTINGUMAS

Jūs, gyvenimo, laisvės, meilės ir išmintingumo mylėtojai… Išgirskite mane… Atidarykite savo mistinę ir nemirtingą atmintį, kad niekuomet neužmirštumėte dieviškosios maksimos, kurią Aš duodu jums:
“IŠMINTINGUMO ESMĖ YRA MEILĖ DIEVUI”
Jūs nebijokite Dievo… Mylėkite jį!.. Ieškokite Dievo visuose momentuose.... visą gyvenimą!..
Visi kandidatai būti Rožekryžiečiais, visi nuoširdūs aštraus akmeninio kelio ėjikai, turi ieškoti jo visur, kiekvienoje gyvenimo akimirkoje, vykdydami savo Tėvo valią, KURIS GYVENA paslaptyje.
Visos praktikos, kurias moko Rožės – Kryžiaus Ordinas, yra skirtos ne ego realizacijai, bet Tėvo darbo realizacijai. Tai yra Tėvas, kuris įvykdys visą Darbą, bet ne ego.
Mes, turėdami savo patirtį, pamename vingiuotus kelius, kupinus malonumų, tikėjimų, lojalumų, linksminimosi, jogų pratimų, okultinių praktikų ir t.t., kuriomis gyvenome praeityje NEDARYDAMI TĖVO VALIOS… ir mūsų darbo vaisiai buvo… žlugimas.
Bet… mes laiku savo akis nukreipėme į vidų, į Širdies Šventyklą, kur gyvena TĖVAS ir išmokome kukliai, jog Dieviška Išmintis gali būti laimėta kiekvieną akimirką vykdant Tėvo Valią… AUM!

                                                                                                      
                                             GERB. MOKYTOJAS OM YEO WAMS OM