EGO
 

EGO  neturi nieko dieviška, ego yra paprasta grupė – mes atkartojame – vertybes jau teigiamas arba neigiamas. Tos vertybės arba psichiniai agregatai, astraliniai, mentaliniai, valingi ir t.t. jie yra tie, kurie gauna pavadinimą kaip  AŠ - epitetą apibrėžtoje formoje. Ego yra susidaręs iš daugybės “aš” (daugybė “Aš” = Ego). Ego yra Legionas.Pavaizdavimas daugybės AŠ (mūsų Ego) ar psichologinių defektų
 

Visi ir kiekvienas iš daugybės aš, tie kuriais žmogiškosios būtybės yra  pakrautos, jie yra itin gyvuliški, laukiniai, pikti, veidmainiški, nusikaltėliai, girtuokliai, svetimautojai, homoseksualai, cinikai, ištvirkavimo entuziastai, šventeivos, trokštantys valdžios, turtų….jie yra siaubingi…jie sudaro EGO.

Aistros Ego nerūpi ar kūnas serga, miršta ar kad seksualiniai gebėjimai senka ar iš vis jų nebėra. Aistros ego rūpi tik viena – gauti malonumo bet kuriuo atveju ir nieko daugiau. Ištvirkavimas, gašlumas, nešvankumas, degeneravęs erotizmas, seksualiniai nukrypimai yra faktiškai JŲ KILMĖS, jų “maistas”, ir dėl to jis kovoja beviltiškai.

Jam, aistros Aš, vienintelio dalyko, kurio norisi – tai ištvirkauti (sėklos plūdimas iš vyro ar moters lytinių organų) ir jam daugiau niekas nerūpi. Išvirkavimas yra pagrindinis, nepakeičiamas, pirmapradis EGO maistas ir aistros  Aš. Plius yra dar kažkas kas tikrai stebina: Jis, aistros Aš - tai NĖRA VIENAS, tai nėra mažas velniūkštis ar vienas ypatingas;  aistros Aš yra daug, jie taip pat yra legionas legiono viduje.


Aistra, vietoj savo daugybinės struktūros (pavidalo), yra tai, kas suteikia visišką energijos tėkmę, didelis maisto kiekis visam ir kiekvienam iš Aš, visiems Aš ne tik ištvirkėliškiems, bet ir tiems, kurie iš pažiūros neturi nieko bendra su seksu.

Jis, aistros Aš maitina per ištvirkavimą visus tuos Aš,  sudariančius EGO. Pirmapradis ego maistas yra ištvirkavimas.

Kai dėl itin fizinių priežasčių, dėl senyvo amžiaus ar ligos, ar dėl seksualinio gebėjimo trūkumo, aistra negali būti patenkinama, tai yra tas metas, kai ego kenčia neapsakomą dalyką, kadangi negali gauti savo pirmapradžio maisto, šis fundamentalus ego maistas susidaro iš atsirandančių nuodėmingų ištvirkavimo vibracijų.

“Mokslinis”  ištvirkavimas ir “mistinis”  ištvirkavimas yra paprasčiausiai IŠTVIRKAVIMAS, ir bet koks ištvirkavimas tarnauja kaip maistas nuodėmingojo ego. Kartais klausydamiesi mūsų informacijos tam tikri individai per naktį nusprendžia sekti mūsų mokymus, ir net gi jie pradeda skleisti visas perduotas žinias ir dalinasi su kitais gauta informacija; Bet kaip EGO, jiems patiems reikia “savo maisto” ir jie mato, kad jiems yra būtinas jų pagrindinis maistas - tuomet “jie reaguoja” ir ieško patogumo kažkurioje filosofijoje ar religinėje sektoje, kuri LEIDŽIA jiems ištvirkauti.

Ego yra daugiaveidis, jis turi tūkstantį veidų ir tūkstantį kaukių. Ego yra retkarčiais grubus, įtūžęs, ciniškas, žiaurus, negailestingas, ateistas, komunistas ir t.t. O kiti Aš pasirodo kaip geri, išsilavinę, veidmainiški, mylintys, tikintys, paslaptingi ir t.t.

Ego naudojasi kauke, kuri jam labiausiai reikalinga ir tai yra kas dažniausiai nutinka visiems ir kiekvienam iš jo komponentų. Ego pagal aplinkybes pasirodo koks jis iš tikrųjų yra arba pasislepia už kokios nors subtilybės.

Ego yra nieko daugiau kaip grupė AŠ, o ta grupė yra tūkstančiai ir tūkstančiai ego.