M. OM YEO WAMS OM


paspauskite ant nuotraukos
Paveikslas nutapytas
Eric Urquidi López
1996 metais.
M okytojas nėra religijos tarnas. Jis yra jo Teisėjas.

Būti religiniu tarnu yra net gi žemiau nei būti turto tarnu.


Mokytojas neseka mokymų vienos ar kitos religijos…Jis žino, Jis pragyveno ir pats tai patyrė.

Tie žmonės, nesugebantys patirti tikrosios tiesos ieško vienos filosofijos, vieno “mokslo”, ar vienos religijos.

Taip gaunasi prijaukintiems, kurie sekioja paskui jiems patogias vertybes ir tampa mirties aukos.

Mokytojas neseka paskui šventųjų raštų mirusias raides, priešingai, jis gyvena jomis.

Tikrasis mokytojas niekada neseka kažkuria religija. Mokytojas veda, yra gidas ir orientuoja religingus. Jis yra didis žmogus, jis yra anapus laiko, erdvės ir toliau nuo amžinybės.

Dievai sukūrė žmogų. MOKYTOJAS susikūrė Dieve. Mokytojas yra Dievas. Dievas yra Mokytojuje.

Betliejaus žvaigždė praneša apie MOKYTOJO gimimą. Nėra įmanomas prieštaravimas tarp  pabudintos sąmonės Mokytojų. Jie yra Tiesa.

Jų lūpų žodžiai yra švytintys, ugniniai, akivaizdūs, tikri; Jiems gali būti nukirsta galva kaip Jonui Baptistui, tačiau žodžiai juose ir toliau gyvuos.

Mokytojas yra prieš savo laiką, jis yra savo laike ir toliau nuo savo laiko. Jis bus priekyje  amžiaus moksle ir priekyje tūkstantmečio sąmoningume.

Taip yra dėl MOKYTOJO, į kurį orientuojasi Pašvęstieji ir per jį, nusikreipia trokštantys ŠVIESOS ir TIESOS.

YEO WAMS OM = Jonas
ŽODIS, KURIS KURIA =
Žodžio įsikūnijimas
ROŽEKRYŽIETIS = Žodis, kuris tapo žmogumi
Mokytojas = Žmogus


Rožekryžietis yra daugybės apsivalymų vaisius, nuolatinis  suvokimas, patiriantis išbandymus ir nežmoniškas kančias.

Rožekryžietis yra vienas laike ir amžinybėje ir taip pat randasi virš laiko ir amžinybės… Ne kaip ėriukas, bet kaip dangaus šviesa, prieš kurią atsidengia ir lenkiasi su pagarba sielos, trokštančios šviesos.

Jo žodis yra karo ir vienišumo žinia.

Ir link jo pasuka išrinktieji, žengiantys per šiltas kaukuoles, nenušviestų smegenų minias.

Žodis, kuris įsako, žodis kuris paklūsta:
DARYK SAVO TĖVŲ VALIĄ

Didžiausia ir universali maksima, kuri privertė žydėti apvaisintą žodį iš jo lūpų, įsikūnijo ir pavirto ugnimi, pavirto šviesa.

Kas tai yra Jonas? Jonas yra tiktai ŽMOGUS.  Žmogus, kuris kenčia, laikosi tyliai ir myli, žmogus, kurio meilės sąmoningumas liepsnoja.

Jonas yra žmogus, kurio vardas reiškia viską ir nieką.

Kas tai yra Mokytojas? Ką reiškia būti MOKYTOJU?

Mokytojas… MOKYTOJAS yra: JONAS.

Jonas, kurio žodis yra derlingas kaip šventoji sėkla, sėjama miegančiose sąmonėse, prabudimo užuomazga.

Jonas…Yra Žodis…YEO WAMS OM

Žodis yra gyvenimas. Teorijos yra mirtis.
Gyvenimas pasiverčia faktais.
Teorijos turi savo kapus – bibliotekas.

Faktai kristalizuojasi darbuose. DARBAI.
Vidinė realizacija kiekvienam trokštančiam skeptro, bus rezultatas jų pačių asmeninių pastangų.

YEO WAMS OM: Nežinomasis.

Kas atpažįsta ugnies Mokytoją? Mokytojas yra.
Minios nežino ir nepriima jo… ir…
O kas sąmonei dėl to? Kas Mokytojui dėl to? Kas Dievams dėl to?
Kaip galėtume pristatyti Mokytoją?
Mokytojas yra.
Kaip mes galėtume tęsti Baltosios Ložės mokymus?
Mokytojas yra, mokymus reikės įgyvendinti.
Įgyvendintas mokymas nereikalauja būti pratęstas.
ŠVIESAI ir UGNIAI nėra reikalingi prologai.

ROŽĖS ir KRYŽIAUS simboliai apima šventąją ugnį ir šviesą, kurių šiluma ir spindesiu galima gyventi tik praktikuojant tai. Iš praktikos į realizaciją eina drąsūs į  savo VIDINĮ MOKYTOJĄ. 

Visi Tikri trokštantys Pašventimo, privalo ieškoti savo pačio DIEVIŠKOJO TĖVO, KURIS GYVENA PASLAPTYJE. Šios paieškos prasideda su Rožės – Kryžiaus Om ordino ezoterinės išminties taikymu.

Ikurtas Gerb. Mokytojo “OM” Sao Paulo, 30-01-1981.

…po daugybės metų!… dvidešimt ilgų metų…!

Vėl kartu su mano geriausiu draugu Jonu.

Dvidedešimt pastovaus karo metų savyje ir prieš save patį padarė iš Jono, iš IEOUAMS, ypatingą Mokytoją, su ugnimi ir spindinčia deimantine šviesa iš vidinės nepažįstamos gilumos, iš to kas yra Šventa, neapsakomai:

Dieviškoji MAIA

RAM – IO

ISIS

DIEVIŠKOJI KOSMINĖ MOTINA

Dvidešimt kalendorinių metų mane atskyrė nuo to karingo, drąsaus kareivio, kuris laimėdavo kartu su savo mokiniu ir Mokytoju. Jo naikinančios ugninės liepsnos it verdanti lava iš vieno aktyvaus vulkano, savo vienatvėje trancendentiniame gyvenime, jis laimėdavo savo labai humaniškos ir žemiau humaniškos aistros vulkaną. Jis pasirodydavo kiekvieną kartą daugiau ŽMOGIŠKAS, daugiau ANGELIŠKAS, visiškai DIEVIŠKAS, taip pat visiškai, labai, per daug humaniškas, kad galėtų būti suprastas toje žiaurioje gaujoje bjaurių, žalingų įpročių vergų, kurie negali pajausti, nors vieną akimirką suvokti YeoWams Om didybės. Ši didybė iš naujo, kovo 27 dieną pirmą šį rūgštų tūkstantmetį gimė iš Kosminės Motinos šventų įsčių - kaip vienas išaukštintas Mokytojas ir buvo karūnuotas šlovingai du kartus gimęs, su dieviškąja šlove OM.
 

Jonas (Juan), YeoWams Om,

Jis transformavosi į OM YEOWAMS OM.

Baltasis Ordinas mums leido dalyvauti šitoje didžiojoje kosminėje šventėje, kuri vyko tenai gilumoje, tylumoje begalinio gyvenimo jis buvo karūnuotas su neapsakomu laipsniu ir jis buvo karūnuotas su dviem ugniniais brangakmeniais OM.

Būk pasveikintas broli ir drauge,

Garbė ir Šlovė Mokytojui OM YEOWAMS OM.

Jūsų mokinys:

“OM”.

Įkurtas Gerb. Mokytojo “OM”.

Pastaba: Mūsų džiaugsmas yra didelis… Du Mokytojai Rožės – Kryžiaus Ordine prieš mūsų nustebusias akis peržengė laiko ribą ir erdvę, kad susilieti ugnies ir šviesos apkabinime:

Gerbiamas Mokytojas OM YEOWAMS OM,

Jo mokinys, draugas ir brolis:

Gerbiamas Mokytojas OM.

Dvi didžiosios būtybės - seniai ir vaikai , pastebėjo šito puslapio rezultatą, turim  vilties, jog pasieks tūkstančius dieviškosios šviesos ieškotojų.

 

LEIDĖJAI