INTEGRALINĖ TRANSMUTACIJA
arba  SAULĖS ARKANAS
RAKTAS Į VISAS GALIAS

Išsiskiriantis iš kitų alchemikų XXa.viduryje, yra garsus Vokiečių gydytojas Dr. Arnoldas Krumm Heller - žmogus ar bodisatva (angl. Bodhisatwa) didžiosios tūktantmečio Būties, kurio okultinis vardas priklauso gerb. Mokytojui Virakoča (angl. Wiracocha).
Mokytojo mistinis ir mokslinis darbas iš pat pradžių dalinai atidarė duris integralinei transmutacijai, kurią randame jo veikale : “Okulitinė Rožė”, kur yra aiški užuomina dėl Ens Seminis, seksualinės sėklos, spermos. Jis sako: “Pakelkite gerai savo taures ir pasirūpinkite, kad nė vienas mažiausias jūsų nuostabaus skysčio lašelis nebūtų išlietas”.
Krumm Helleris puikiai žinojo, kad sėkloje yra neprilygstama galia, galinti išlaisvinti mąstantį gyvūną nuo naminio žvėries būsenos, atsiradusios dėl ištvirkavimo.
Mokytojas Virakoča taip pat puikiai žinojo, kad sėkloje yra Dieviškosios Mamytės ir Vidinio Kristaus gyvybės energija; Mokytojas žinojo, kad “nuostabus skystis” yra šventasis aliejus, kuris uždega mūsų dieviškąją lempą. Ir tik su ta, kuri yra gerai uždegta, mes galime mokytis Gyvenimo ir Mirties paslapčių.
Tai buvo modernaus obskurantizmo laikais, kai Mokytojas Virakoča vėl įkūrė labai seną Baltąją Broliją. Tai buvo jis, davęs pirmąjį ir fundamentalų žingsnį Rožės – Kryžiaus Ordino organizacijai.
Po jo išmintinga priežiūra atsidarė šventyklos ir šviesos salės, kur ištroškę Šviesos ir Ugnies rado balzamą savo skuasmui.
Balzamas buvo atskleistas visuose garsiojo Mokytojo darbuose, bet tai yra jo gerai žinomoje knygoje, jo “Novelėje Rožė – Kryžius”, kur jis seksualinės šventyklos šventame lopšyje duoda didžiausią Integralinės transmutacijos raktą.
Daugelis skaitė ir vėl iš naujo skaitydavo, jie atrado amžių lobius, neturėdami nieko, išskyrus didžiąja momento dovaną. Taip atsitiko dėl to, kad nuostabusis raktas buvo parašytas Lotynų kalba. Daugelis buvo nusivylę… (dėl savo patogumo) ir tiktai nedaugelis buvo sunerimę prieš nuostabius, paprastus ir dieviškus žodžius ir jie išvertė juos…
Paslaptingasis sakinys sakė:
“Įstumti vyrišką varpą į moters vaginą ir ištraukti ją be sėklos ejakuliacijos”.
Norėdamas paaiškinti svarbumą sustabdyti aktą, Mokytojas tęsia:
“Rožės - Kryžiaus magas jaučia tuos pačius nervinius impulsus, susijaudinimą akto metu kaip ir kiekvienas kitas, esantis kupinas aistros. Jei vyrai žinotų ką jie galėtų padaryti tos akimirkos metu, tikrai jie padarytų absoliučiai viską, tik netęsti paskui moterį ”. 
Vėliau tame pačiame veikale “Rožė – Kryžius” jis sako:
“Rožės – Kryžiaus studijos moko mus, jog sėkla yra žmogaus astralinis skystis, tai yra Gyvenimas, talpinantis savyje didžiulę galią. Bet galia yra begalinė tiems, kurie žino kaip ja pasinaudoti. Tu gali pasiekti viską. Dėl šios priežasties yra labai svarbu žinoti Rožės – Kryžiaus paslaptį, nes galingas ginklas yra valdomas prieš likimo nesėkmes”.
Didinga apraiška išmintingojo Virakočos buvo, savaime suprantama, plačiai žinoma visiems Pašvęstiesiems ir Mokytojams visais laikais ir visuose žemės rutulio platumose.
Dr. Krumm Heller kaip žmogiška Mokytojo Virakoča dvasia, dėkui intergralinei transmutacijai jo seksualinės sėklos, sugebėjo atvykti į Iniciacijos ir Mokymo aušrą.
Visa paslaptis yra užrakinta sėkloje ir seksualinėje sėkloje.
Tai yra sėkloje, kur nematoma dieviška galia regeneruoja mus visiškai tam, jog taptume Dievais.
Dievas yra meilė.
TMeilė yra šimtas procentų seksualinė.
Būtybės, žinančios kaip reikia mylėti, išmoksta kaip valdyti seksualinę energiją.
Integralinė transmutacija yra šimtas procentų seksualinė.
Skaistybė yra šimtas procentų seksualinė. Negali būti skaistybės be seksualumo.
Ten kur yra celibatas ar seksualinis susilaikymas, tenai nėra skaistybės.
Gali būti skaistybė tik tuomet, kai yra meilė. Tai yra Meilės ugnis, kuri pasiekia dieviškosios sėklos aukščiausią sublimaciją.
Meilės ugnis gali būti uždegta tik tuomet, kai yra pilnas, didingas seksualinis aktyvumas.
Gerb. Mokytojas Virakoča tai žinojo ir pasiūlė savo mokiniams maksimalų Integralinės Seksualinės transmutacijos raktą, visa paaiškindamas savo nepakartojamose “Zodiako Studijose”, aštuntoje pamokoje, būdą kaip valdyti seksualinę magiją (Magija kyla iš Mago = Magistras, Mokytojas).
Integraline transmutacija yra gyvenama giliame ir intensyviame - intymiame bendravime tarp moters ir vyro, susijungusiuose Mistinėse Vedybose. Seksualiai susijungę ir po didžiuoju žvilgsniu Elohimo, vis dėlto, “ vietoj lytinio akto, ateinančio į orgazmą, jie turėtų refleksiškai švelniai rūpintis vienas kitu, sakyti meilės žodžius, subtiliai liestis, išlaikant nuolat tyriausią dvasingumą - tarytum aktas būtų ( iš tiesų taip ir yra) tikroji religinė ceremonija”, “tačiau, gali ir vyras turi įvesti savo penį ir išlaikyti jį moters lytyje tam, kad abiems ateitų dieviški pojūčiai, pilni džiaugsmo, kad tai galėtų trukti ištisas valandas, atitraukiant jį atgal tuo momentu, kai pajaučia, kad gali ateiti spazmai – kad išvengti sėklos ejakuliacijos, ir tokiu būdu, jie norės vis daugiau ir daugiau glamonėtis.” “Tai gali kartotis tiek kartų, kiek norisi - be jokio nuovargio, kadangi tai yra magiškas raktas kas dieną atjaunėti, išlaikant sveiką kūną ir prailginant gyvenimą, taigi, tai yra sveikatos šaltinis su pastoviu įmagnetinimu.”
“Mes žinome, jog įprastame magnetizme, magnetizuotojas perduoda savo energinę ištaką kitam, ir jei pirmasis valdo tas išugdytas galias, tai gali padėti pasveikti antrajam.” “Magnetinės energinės ištakos perdavimas yra padaromas paprastai rankomis arba akimis; bet, yra labai svarbu pasakyti, jog nėra galingesnio laidininko, tūkstantį kartų galingesnio už kitus, kaip vyriškoji varpa ir moters lyties organai - kaip priėmimo organai.”
“Jei daugybė žmonių tai praktikuotų, jų aplinkoje būtų paskleista jėga ir sėkmė visiems, kas kontaktuotų su jais verslo reikalais ar socialiai. Bet dieviškosios magnetizacijos akto metu, kilnumu, kurį mes minime, abudu - vyras ir moteris, yra magnetizuoti abipusiškai. Būdami vienas kitam muzikiniais instrumentais, kurie kai yra nuspaudžiami - užplūsta ir sukelia paslaptingos ir saldžios harmonijos stebuklingus garsus. To instrumento stygos yra pasklidusios po visą kūną. Lūpos ir pirštai – pagrindiniai jo atlikėjai. Būklė, kurios reikalauja šitas aktas - yra didysis absoliutus skaistumas, kuris dominuoja akte ir tai yra tai, kas padaro mus magais per šitą didžiausią akimirksnį.”
(“Zodiako studijos”: Aštunta Pamoka. Dr. A. Krumm Heller.)
Iki čia Mokytojas Virakoča. Iš iššifravimo tampa aišku ir neabejotina, kad Rožė – Kryžius turi gyvuoti seksualiai, kad Rožės – Kryžiaus Ordinas yra šimtas procentų seksualinis.

Mokytojas OM YEO WAMS OM